Webinary

Uzdrawianie matczynej rany – webinar
Matczyna rana – webinar
Etapy związku – webinar
Wewnętrzne dziecko a Dusza – webinar
Zrozumieć Duszę – webinar
8 uzdrawiających przekazów Duszy – webinar
Sny w kontakcie z Duszą – webinar
Odkryj drogę swojej Duszy – webinar
Webinary z Duszą – pakiet 5 webinarów