Jak odseparować się psychicznie od matki by stać się dojrzałą kobietą?

Jak odseparować się psychicznie od matki by stać się dojrzałą kobietą? Jednym z kryteriów dojrzałości jest posiadanie własnej autonomii. Jako autonomię rozumiem samodzielność, niezależność i odpowiedzialność za siebie. Dążymy do niej naturalnie, od dziecka. Wystarczy nam nie przeszkadzać. Dziecko, choć na początku związane z matką symbiotycznie, w miarę rozwoju coraz bardziej dąży do samodzielności. Dzieje […]